Gymnastiekonderwijs

Gymnastiekonderwijs bevordert een gezonde fysieke ontwikkeling en levert een bijdrage aan de verbetering van de conditie. Samen sporten met medeleerlingen stimuleert de sociale vaardigheden. Ten behoeve van leerlingen die vanwege lichamelijke of psychosociale beperkingen niet kunnen deelnemen aan het reguliere gymnastiekonderwijs ontwikkelt Instituut SHS aangepaste lesprogramma's. Indien gewenst wordt naast de gymles individuele begeleiding aangeboden. In overleg met de schoolarts kan de docent lichamelijke opvoeding voor individuele leerlingen een gericht oefenprogramma samenstellen.