Medische begeleiding

Instituut SHS adviseert een jaarlijks medisch onderzoek van alle leerlingen. Het eerste onderzoek vindt plaats bij inschrijving aan de onderwijsinstelling. Het medisch onderzoek heeft tot doel na te gaan of er lichamelijke of psychische belemmeringen zijn voor het functioneren van de leerlingen. In samenwerking met het onderwijzend personeel wordt getracht de gevolgen van deze belemmeringen weg te nemen.

Voor een vroegtijdige signalering van lichamelijke klachten wordt een periodieke screening van de leerlingen aanbevolen.

Protocol

Het protocol voor de medische keuring wordt vastgesteld door de schoolarts in overleg met de schoolleiding en een vertegenwoordiging van de ouders. Om spookverhalen over het onderzoek te ontkrachten, verzorgt de schoolarts  voor de eerste keuring een voorlichtingsbijeenkomst voor de studentes en hun moeders. De moeders van de studentes worden verzocht bij het medisch onderzoek aanwezig te zijn.

Docenten

In het kader van de integrale schoolgezondheidszorg kan ook docenten en onderwijsondersteunend personeel een periodiek medisch onderzoek aangeboden worden.

Informatie

Voor meer informatie over het medisch onderzoek op de bij Instituut SHS aangesloten scholen kunt u contact opnemen met de aan de onderwijsinstelling verbonden schoolarts. Zij is bereikbaar via de administratie van de school.

Overweegt u het medisch onderzoek op uw school in te richten volgens de SHS-methodiek of zoekt u algemene informatie over medisch onderzoek volgens de SHS-methodiek dan kunt u telefonisch of door middel van het contactformulier contact opnemen met het secretariaat van Instituut SHS.